ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διεύθυνση: Πλατεία Ντολτσό

Tηλ.: 2467028359                    

Ιστοσελίδα: http://7dim-kastor.kas.sch.gr/

E-MAIL:   mail@7dim-kastor.kas.sch.gr

Προσδοκούμε το ταξίδι των παιδιών σας στο σχολείο μας να είναι συναρπαστικό και να αποτελέσει έμπνευση για τη μελλοντική τους πορεία.

Οι αξίες και το ήθος του σχολείου μας:

 • Αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή δίκαια και με σεβασμό στην κουλτούρα και την προσωπικότητά του
 • Εργαζόμαστε σκληρά για να πετύχουμε
 • Αναγνωρίζουμε ότι όλοι είμαστε διά βίου μαθητές
 • Παρέχουμε ένα ευρύ, πλούσιο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών
 • Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον
 • Προωθούμε με τις δράσεις μας τη συνεργασία με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς και την ευρύτερη κοινότητα

Αγαπητοί γονείς,

Η διευθύντρια του σχολείου και το προσωπικό καταβάλλουν ατέρμονες προσπάθειες, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σχολικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.  Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, απαιτείται η συγκρότηση ενός  κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα θέτει το πλαίσιο ενός μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή και την απρόσκοπτη τέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Ο παρών κανονισμός βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις απόψεις του Συλλόγου Διδασκόντων .

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι άξονες  που υπαγορεύουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του σχολείου είναι:

 • Η καλλιέργεια  της υπευθυνότητας των μελών της σχολικής κοινότητας και η προάσπιση του κύρους του σχολείου με σεβασμό του ωραρίου, της διαφορετικότητας  και της αξιοποίησης του σχολικού χρόνου.     
 • Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, διαλόγου, αλληλεγγύης και υπευθυνότητας.
 • Η εξασφάλιση ήρεμου και πολιτισμένου κλίματος στις αίθουσες διδασκαλίας και στα διαλείμματα.
 • Η καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης για τη διαφύλαξη των υποδομών και της περιουσίας του σχολείου.

Ειδικότερα

 • Η υποδοχή των μαθητών της Πρωινής Ζώνης πραγματοποιείται από 7.00΄-7.15΄. Η καθημερινή υποδοχή των μαθητών πραγματοποιείται από 8.00΄-8.15΄ (8.15΄ αρχή 1ης διδακτικής περιόδου). Η πρόωρη αποχώρηση του μαθητή για σοβαρούς λόγους πραγματοποιείται μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.
 • Oι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου, ενώ οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών (ΠΔ79/01-08-2017). Οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για την πρωινή συγκέντρωση.
 •  Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο, με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και επίβλεψη των τμημάτων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.  Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προσευχή πραγματοποιείται στο αίθριο.
 • Για την ασφάλεια των μαθητών οι εξωτερικές πόρτες  του σχολείου παραμένουν κλειστές (εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, 2368/Γ2/9-1-2007 και ΠΔ79/01-08-2017).
 • Οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας. Με τη λήξη του προγράμματος, οι γονείς παραλαμβάνουν τους μαθητές από το προαύλιο.

Β. ΜΑΘΗΤΕΣ

 • Σέβονται τη σχολική περιουσία, τα εποπτικά μέσα και γενικά την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα  πολύτιμα ή επικίνδυνα καθώς και παιχνίδια.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων  ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών δεν επιτρέπεται , αφού   η   ανάγκη  για  επικοινωνία για σοβαρούς  λόγους  καλύπτεται  με  τα επικοινωνιακά μέσα  που  έχει  το  σχολείο  .
 • Ο σεβασμός των μαθητών προς τα βιβλία πρέπει να θεωρείται δεδομένος και γι΄αυτό είναι ανεπίτρεπτη η κακή χρήση, η κακοποίηση, η απαξίωση και ο ευτελισμός αυτών των σημαντικών πνευματικών δημιουργημάτων.
 • Σέβονται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με στόχο τη δημιουργία ενός ήρεμου σχολικού κλίματος, ικανού  να προαγάγει τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη.
 • Σέβονται τους  συμμαθητές τους, συνεργάζονται μεταξύ τους. Δεν τσακώνονται, βοηθούν όσους έχουν ανάγκη, δεν ασκούν κανενός είδους βία (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική) μεταξύ τους και δεν κάνουν ενέργειες με τις οποίες βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.
 • Διατηρούν καθαρή την αίθουσα διδασκαλίας και τις υπόλοιπες αίθουσες που χρησιμοποιούν, φροντίζοντας  να μην απαξιώνεται η περιουσία του σχολείου.
 • Στο διάλειμμα βγαίνουν από την αίθουσα, προκειμένου να αεριστούν οι τάξεις.

Γ. ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες συνεργάζονται και ενημερώνουν  τους εκπαιδευτικούς  της τάξης για θέματα που αφορούν τη φοίτηση και τη συμπεριφορά  των παιδιών τους την  προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ημέρα ή κατόπιν επικοινωνίας. Η συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου μπορεί να γίνεται σε  καθημερινή βάση κατόπιν επικοινωνίας.
 • Στις περιπτώσεις  που η συμπεριφορά των παιδιών τους προκαλεί προβλήματα στους συμμαθητές τους ή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου  ζητείται από τους γονείς να προσέλθουν στο σχολείο, ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα. Η πρόσκληση για ενημέρωση των γονέων γίνεται είτε μέσω e-mail είτε με υπηρεσιακό σημείωμα από τον  υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Το σχολείο συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης (στελέχη εκπαίδευσης, Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς).
 • Φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τακτική  φοίτηση των μαθητών, όπως επίσης και για την έγκαιρη  προσέλευσή τους στο σχολείο.
 • Ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή του σχολείου για θέματα που επηρεάζουν τη φοίτηση του μαθητή. 
 • Προσέρχονται στις συναντήσεις που ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και συμπληρώνουν το έντυπο με τα πλήρη στοιχεία των  μαθητών, ώστε το σχολείο να έχει στη διάθεσή του τις απαραίτητες πληροφορίες. 
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα παιδί μέσα στον χώρο του σχολείου.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος «εξωσχολικός» δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση για το/α άτομο/α  που παραλαμβάνει τον μαθητή από το σχολείο, σε περίπτωση που εκείνοι αδυνατούν.
 • Οι  δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο εάν συνεργαστούν στενά εκπαιδευτικοί και γονείς.

Δ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα 7dim-kastor.kas.sch.gr/ στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη.                                           

Το email του σχολείου είναι: mail@7dim-kastor.kas.sch.gr

 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστοτόπων είναι η Διευθύντρια και ο εκπ/κός Τ.Π.Ε. του σχολείου.
 • Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι? αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.
 • Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές.
 • Οι αναρτήσεις στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου απηχούν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων αυτών και σε καμία περίπτωση αυτές του σχολείου ή του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

Ε.ΟΛΟΗΜΕΡΟ ? ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

 • Η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου καθώς αποτελεί συνέχεια του πρωινού διέπεται από τους ίδιους κανόνες και  προϋποθέτει την αντίστοιχη στάση και συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και τους χώρους του σχολείου.
 • Οι μαθητές που μετέχουν στα σχολικά γεύματα χωρίς να παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο, αποχωρούν από το σχολείο στις 13:45.
 • Οι μαθητές που συνεχίζουν στο ολοήμερο οφείλουν να έχουν σταθερή φοίτηση και να αποχωρούν από αυτό απαρέγκλιτα την ώρα που έχει δηλωθεί από τους γονείς.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ