7ο  Δημοτικό Σχολείο  &  Νηπιαγωγείο  Καστοριάς

Καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας

Είσοδος Δημοτικού Σχολείου Είσοδος Νηπιαγωγείου

Πλατεία  Αδελφών  Εμμανουήλ ( Ντολτσό ), Καστοριά    Τ.Κ. 52100
& fax: 2467028359