Επικοινωνήστε με τα Δημοτικά της Π.Ε. Καστοριάς

  Α/Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΤΗΛ. ΦΑΧ Ε-MAIL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 1ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού Σπύρου Λούη 4 522 00 2467042263 2467042263 mail@1dim-argous.kas.sch.gr Γ 2 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού Ιωάννου Ζάχου 11 522 00 2467042268 2467042268 mail@2dim-argous.kas.sch.gr Γ 3 3ο

Επικοινωνήστε με τα Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Καστοριάς

  Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΤΗΛ. ΦΑΧ Ε-MAIL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1  Ν/Γ Αμπελοκήπων Αμπελόκηποι 520 57 2467085110   mail@nip-ampel.kas.sch.gr Ε 2 1ο Ν/Γ Άργους Ορεστικού Σμυρ. & Ελεύδου γων. 522 00 2467043322   mail@1nip-argous.kas.sch.gr Γ 3 2ο Ν/Γ Άργους Ορεστικού Κανοπούλου